Насрочване на редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България за 2021 г. – 26-27 юни 2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България с оглед  Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването,  с която се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия до 30.04.2021 г., и невъзможност за провеждане на редовното Общо събрание на Нотариалната камара на Република България, насрочено за 24-25 април 2021 г.,  както и съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на свое редовно заседание, проведено на 12 април 2021 г. прие решение за свикване на редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 26 и 27 юни 2021 г.

Съобщението за свикване на редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България за 2021 г.  предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ в срока, предвиден в  чл. 55, ал. 2 от ЗННД.

 

Иван Луцов

Административен секретар

на Нотариалната камара на Република България