Анкета за текущо състояние на използваните ИТ ресурси в нотариалните кантори

Във връзка със стартиране на информационната система "Единство", касаеща регистъра за пълномощни, регистъра за оттеглените пълномощни и регистъра на саморъчните и нотариални завещания в сроковете и при условията на предстоящите изменения на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, молим всички нотариуси, които не са изпратили попълнени анкетните карти, незабавно да направят това на електронния адрес на Нотариалната камара.Анкетната карта можете да изтеглите от ТУК.

Проекта за Наредба за допълнение на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, можете да изтеглите ТУК.