Маргарита Емилова Падарева (pom570)

Помощник-нотариус

Град: 
Карнобат
Дата на вписване: 
25 Окт. 2015 г.
Забележка: 
без право на заместване
Нели
Тодорова
Стоянова

Нотариус

Район: 
Карнобат
Град: 
Карнобат
Адрес: 
ул. Георги Димитров № 6