Фердегюл Сали Алиосман (554)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Пощенски код: 
6600
Адрес: 
ул. „Стефан Караджа” № 5
Телефон: 
0361/ 820 98
Дата на вписване: 
30 Ноем. 2019 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 30.11.2019 г. до 30.11.2021 г.
Галина
Димитрова
Христова

Нотариус

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Адрес: 
ул. Стефан Караджа 5