Даниела Тодорова Георгиева (251)

Нотариус

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Пощенски код: 
6600
Адрес: 
бул. Беломорски 79, вх.А, ет.1
Телефон: 
0361/81 574
0897 921 204
Дата на вписване: 
11 Септ. 1998 г.
Румяна
Николаева
Василева

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 30.11.2018 г. до 30.11.2020 г.