Людмила Георгиева Любомирова (101)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
16 Юни 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 16.06.2018 г. до 16.06.2020 г.