Петранка Йорданова Куцарова (100)

Нотариус

Район: 
Казанлък
Град: 
Казанлък
Пощенски код: 
6100
Адрес: 
ул. П. Славейков 6
Телефон: 
0431/65065
Дата на вписване: 
29 Септ. 1998 г.
Стефка
Димитрова
Куцарова

Помощник-нотариус

Район: 
Казанлък
Град: 
Казанлък
Забележка: 
без право на заместване