Георги Николаев Дочев (094)

Нотариус

Район: 
Габрово
Град: 
Габрово
Пощенски код: 
5300
Дата на вписване: 
12 Февр. 2000 г.
Забележка: 
заличен на осн. чл. 35, т. 2 (починал на 20.05.2016 г.), съгласно решение на СН (Протокол № 7/28.05.2016 г.), считано от 28.05.2016 г. Архивът е предаден на нот. Светослав Василев, с рег. № 093, с район на действие РС-Габрово, считано от 20.07.2016 г.