Софка Андреева Андонова (091)

Нотариус

Район: 
Каварна
Град: 
Каварна
Пощенски код: 
9650
Адрес: 
ул. Н. Й. Вапцаров 7
Телефон: 
0570/8 60 48
Факс: 
0570/86160
Дата на вписване: 
31 Авг. 1998 г.
Адриана
Иванова
Андонова-Стефанова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Каварна
Град: 
Каварна
Забележка: 
срок на заместване 2(две) години, считано от 15.06.2019 г. до 15.06.2021 г.