Явор Илиев Гарев (083)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Дата на вписване: 
07 Дек. 2017 г.
Забележка: 
срок na заместване 2 (две) години, считано от 07.12.2017 г. до 07.12.2019 г.
Росица
Петрова
Илиева

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Адрес: 
ул. Бъкстон 5, офис № 9