Чайка Стефанова Бележкова (077)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
бул. Витоша 19, ет. 2
Телефон: 
988 33 58
Факс: 
988 33 38
Дата на вписване: 
30 Септ. 1998 г.
Калин
Георгиев
Бележков

Помощник-нотариус

Град: 
София