Краси Тодоров Манев (061)

Нотариус

Район: 
Разлог
Град: 
Разлог
Пощенски код: 
2760
Адрес: 
пл. "Преображение" № 6
Телефон: 
0747/80 566
Дата на вписване: 
04 Септ. 1998 г.
Забележка: 
Промяна на адреса на нотариалната кантора, считано от 01.10.2018 г.