Сийка Райчева Милева (058)

Нотариус

Район: 
Дупница
Град: 
Дупница
Пощенски код: 
2600
Адрес: 
ул. Христо Ботев 5
Телефон: 
0701/5 10 03
Факс: 
0701/5 10 03
Дата на вписване: 
15 Септ. 1998 г.
Емил
Райчев
Милев

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Дупница
Град: 
Дупница
Адрес: 
ул. Христо Ботев № 5
Забележка: 
срок na заместване 2 (две) години, считано от 07.12.2017 г. до 07.12.2019 г.