Василка Атанасова Ацева (032)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
ул. Христо Белчев 11, ет. 1, надпартерен
Телефон: 
980 29 90/91
9815203
Факс: 
981 52 03
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.