Надежда Александрова Ангелова (028)

Нотариус

Район: 
Видин
Град: 
Видин
Пощенски код: 
3700
Адрес: 
ул. Цар Симеон Велики 9, бл. "Прогрес", вх. Б, ет. 2, ап. 15
Телефон: 
094/606 306
Дата на вписване: 
26 Авг. 1998 г.