Калин Николов Димитров (020)

Нотариус

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Пощенски код: 
6600
Адрес: 
ул. Алеко Константинов бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Телефон: 
0361/6 11 03
Факс: 
0361/6 11 03
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Антоанета
Калинова
Грозева

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Кърджали
Град: 
Кърджали
Забележка: 
срок на заместване 2(две) години, считано от 13.07.2019 г. до 13.07.2021 г.