Диана Радева Иванова (008)

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Пощенски код: 
5800
Адрес: 
ул. Цар Симеон 22В, ет. 1
Телефон: 
064/83 43 16
Факс: 
064/83 43 16
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Яна
Стефанова
Лазарчовска

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 21.12.2019 г. до 21.12.2021 г.