Светлана Ганчева Кирилова (001)

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Пощенски код: 
4000
Адрес: 
ул. Райко Даскалов 71, ет. 1
Телефон: 
032/65 08 31
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Анита
Павлова
Стоянкина

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 29.05.2019 г. до 29.05.2021 г.