Анушка Стоянова Златанова-Илчева (034)

Notary

Region: 
София
Ville: 
София
Code postal: 
1164
Address: 
ул. Милин Камък 21, ет. 1
Telephone: 
866 10 21
Fax: 
866 12 06
Дата на вписване: 
27 aoû 1998 г.
Иво
Иванов
Болоджев

Assistant Notary Replacement

Region: 
София
Ville: 
София
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 17.02.2018 г. до 17.02.2020 г.