Анушка Стоянова Златанова-Илчева (034)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1164
Адрес: 
ул. Милин Камък 21, ет. 1
Телефон: 
866 10 21
Факс: 
866 12 06
Дата на вписване: 
27 Авг. 1998 г.
Иво
Иванов
Болоджев

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 17.02.2018 г. до 17.02.2020 г.