Проведе се съвместен семинар с участието на прокурори от цялата страна и представители на Нотариалната камара

На 5 и 6 юни 2008 година в учебната база на Главна Прокуратура в "Цигов чарк"- гр. Батак, се проведе семинар на тема "Документни престъпления и свързаните с тях измами при сделки с движимо и недвижимо имущество. Трудности при разследването. Примери от съдебната практика. Предложения за законодателни промени и за ограничаване на причините и условията, обуславящи извършването на такива престъпления".

На семинара участваха 15 нотариуса и около 40 прокурора от цялата страна, присъства и зам.-главния прокурор на Република България Валери Първанов, а лектори от страна на нотариусите бяха нотариус Адела Кац и нотариус Миглена Цацарова. Семинарът протече изключително конструктивно. Нотариалната камара пое ангажимента да предложи своята концепция за промяна в отделни нормативни актове, съотносими със защитата на правото на собственост. Обсъдени бяха и някои практически проблеми във връзка с правоприлагането на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Димитър Танев
Председател на Съвета на Нотариалната камара