Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство

Отчет за проведеното на 24.06-26.06.2010 г. в Рим ПЛЕНАРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Съвета на Нотариатите от Европейския Съюз, с участието на представител на Нотариалната камара на Република България – Нотариус Адела Кац

Отчет относно заседанието на Общото събрание на Съвета на Нотариатите от Европейския Съюз, проведено на 19 март 2010 г. в Брюксел, с участието на представител на Нотариалната камара на Република България – Нотариус Адела Кац