Становище във връзка с обсъждане на Доклад по Модел 4 по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“

Уважаеми колеги,

Във връзка с текущото обсъждане на Доклада по Модел 4, разработен по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, на 09 юни 2021 г. Нотариалната камара депозира своето становище пред Висшия съдебен съвет с копие до на министъра на правосъдието. Със становището можете да се запознаете ТУК.

На 14 юни 2021 г. по инициатива на министъра на правосъдието- проф. Янаки Стоилов, ще се проведе дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“. За участие в дискусията са поканени представители на съдебната власт, на професионални и други обществени организации, сред които е и Нотариалната камара.

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите

на Нотариалната камара на Република България