Поздравление на Председателя на Съвета на нотариусите по повод Деня на Българската конституция и професионален празник на юристите в България

Уважаеми колеги,

 

Днес е Денят на Конституцията!

Учредителното събрание във Велико Търново преди 143 години, с приемането на първата българска Конституция, не само поставя началото на българската държавност, но е и еманация на националния стремеж към установяване на европейските демократични ценности, включително и организацията на правовата държава. В чл.43 на основния закон се предвижда, че управлението на държавата ще се води според законите-“Българското Княжество се управлява точно споредъ законите, които се издаватъ и обнародватъ по начина, който е показанъ въ Конституцията.”

Свързаността на държавното управление с правото, всъщност е проекция на мисълта на Имануел Кант, че “Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото.“

Правото не следва да се предизвиква, а да се разлиства, не трябва да бъде инструмент за постигане на политически или лични цели, а обратното – да е едно предизвикателство към тези поставени цели. Ние нотариусите като лица, на които държавата е делегирала упражняването на публична власт, трябва да помагаме за реализация на правото, упражнявайки дейността си, на основата на принципите на независимост и безпристрастност.

Позволете ми от името на Съвета на нотариусите да Ви поздравя с професионалния празник на юристите, както Вас, така и служителите в нотариалните кантори и вашите семейства!

Да си пожелаем здраве и непрекъснато самоусъвършенстване в правното познание!

 

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара