На вниманието на колегите от град София

Уважаеми колеги,Във връзка с депозирани от мен молби на 01.07.2009 г. до Председателя на СРС, г-н Красимир Влахов и до Изп. директор на Агенцията по вписванията, г-жа Даниела Митева за увеличаване на приемното време на съдиите по вписванията, ви информирам следното: Молбата ни е удовлетворена и приемното време на съдиите по вписванията за нотариусите с район на действие РС гр. София е увеличено от 15.00 ч. до 16.00 ч., като ще се извършва от дежурни съдии по вписванията в новата сграда на Агенцията по вписванията.

Димитър ТаневПредседател на Съвета на нотариусите