Национален семинар на Нотариалната камара - 30.03.2024 г., хотел "Астория" - София

Уважаеми дами и господа,

Нотариалната камара на Република България  организира национален семинар, предназначен за нотариуси, на който да бъде проведена дискусия и презентации относно актуалните изменения на чл. 74, ал. 1, чл. 264 и чл. 265 в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, публикувани в брой 66/01.08.2023 г. на Държавен вестник. Поканени ще бъдат Национална агенция по приходите, Агенция по вписванията и съдии по вписванията, които също попадат в обхвата на горепосочените изменения в ДОПК.

Форумът ще се проведе на 30 март 2024 г. в зала „Опера“ на хотел „Астория“ (бивш хотел "Родина") в гр. София (бул. „Ген. Тотлебен“ 8).

 

С уважение,

Административен секретар