Конгрес по повод 25-ата годишнина от създаването на Нотариалната камара на Република България - 24 октомври 2023 г.

Уважаеми дами и господа,

На 24 октомври 2023 г. се проведе Конгрес по повод 25-ата годишнина от създаването на Нотариалната камара на Република България.

Председателят на Съвета на нотариусите – нот. Димитър Танев, поздрави гостите и представи Отчетен доклад на тема “Нотариусът – довереник на държавата и гражданите. Дигитализация и правна сигурност. Модерният нотариат на България“.  В доклада си нот. Танев припомни, че фигурата на нотариуса съществува от 1885 г., когато е приет Законът за нотариусите и околийските съдии. Председателят на Съвета на нотариусите отбеляза основната роля на Нотариалната камара през годините за гарантиране на правната сигурност и гражданския оборот, с разработване на решения на проблеми като т.нар. „имотни измами“, кражбите на фирми, разработването на регистри със свободен достъп за всички държавни структури с правен интерес, органите на местната власт и др.

Министърът на правосъдието – доц. д-р Атанас Славов се обърна към гостите, като открои на първо място изграждането на Нотариалната камара като свободна, самоуправляваща се професия, налагаща високи професионални стандарти във време, „когато нашето общество преминаваше през сериозни кризи – икономически, политически и геополитически“. В приветствието си Атанас Славов изтъкна и постигнатото в областта на дигитализацията, в  която българският нотариат е пионер.

Последваха обръщения от г-жа Мария Павлова – заместник-главен прокурор, г-н Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в България, г-жа Даниела Митева – изпълнителен директор на Агенция по вписванията, г-жа Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, г-жа Валя Гигова заместник-председател на  Висшия адвокатски съвет, г-н Стефан Горчев – заместник-председател на Камарата на частните съдебни изпълнители и г-н Красимир Дачев – заместник -председател на Българската търговско-промишлена палата.

Президентът на Европейския институт за проучване и развитие на нотариата (I.R.E.N.E.) – г-н Пиер Беке, последван от представители на нотариатите на Франция, Федерална република Германия, Кралство Испания, Северна Македония и Сърбия, поздравиха българските си колеги и изразиха своите пожелания за успехи и просперитет.

Нотариалната камара на Република България отличи с почетни грамоти и статуетки „Златна роза“ следните свои членове с особен принос през годините за развитието на организацията:

нотариус Чайка Бележкова, нотариус Светлана Бобчева-Миленкова, нотариус Елена Еленкова, нотариус Даниела Груева, нотариус Аксения Монова, нотариус Жернанд Бехар, нотариус   Наталия Стоева , нотариус  Краси Манев, нотариус Светлозар Йорданов, нотариус  Енчо Енчев, нотариус Красимир Катранджиев, нотариус Илия Иванов, нотариус Светлана Кирилова, нотариус  Меглена Ангелова-Цацарова, нотариус Адела Кац-Бояджиева, нотариус Красимир Анадолиев, нотариус Луиза Стоева и нотариус Димитър Танев.

ТУК бихте могли да се запознаете с поздравителни адреси от различни държавни органи, и институции, сред които поздравление от президента на Република България - г-н Румен Радев, г-н Росен Желязков - председател на Народното събрание, доц. д-р Атанас Славов- министър на правосъдието, г-жа Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд и др.

Снимки от събитието можете да откриете на следния ЛИНК.

 

С уважение,

Нотариална камара