Информация относно практически и правни проблеми в Службата по вписвания

На 12.02.2009 г. проведох среща с председателя на Районен съд – гр. София относно конкретни откази за вписване в Службата по вписвания – гр. София. Проблемите бяха провокирани от проведеното посещение със служители на Министерство на правосъдието, членове на работната група по изменение на Правилника за вписване в Службата по вписвания – гр. София на 06.02.2009 г.

Предложих да се направи един анализ на грешките, допускани от съдии по вписване, нотариуси и др., с оглед прилагането на материалния закон.

Поех ангажимента Нотариалната камара да организира през месец април семинар, на който в делови правно-технически аспект да се коментира подобен анализ от дейността на Службите по вписвания на градовете Пловдив, Варна, Бургас. Идеята ми е периодично в годината да се осъществява такъв контрол, под формата на обратна връзка, касаещ вписванията, а именно: действията на технически сътрудници, съдии по вписвания, нотариуси, с оглед обществения интерес от бързо и сигурно даване на публичност на актовете. 

В момента, както знаете, тече работата на работна група по промени в Правилника за вписванията. Концепцията на Нотариалната камара относно очертаване фактическия състав на вписването, данните, които трябва да съдържат актовете, подлежащи на вписване, структурирането в имотните партиди на бъдещия електронен имотен регистър и др., е на разположение от 02.02.2009 г. на членовете на Съвета, председателите на регионалните колегии и членовете на разширената работна група – Ивайло Николов, Енчо Енчев, Ивайло Иванов, Чайка Бележкова, Светлана Миленкова, Татяна Александрова и Денчо Денчев. 

Колеги, напомняме ви съобщението от 8 декември 2008 г., а именно да изпращате сигнали до Нотариалната камара за конкретни грешки и неправилно прилагане на закона от страна на конкретни служители и конкретни съдии по вписванията от Службите по вписванията в страната.

Димитър Танев