Заповед № СД-05-26/01.03.2024 г. за насрочване на изпит за помощник-нотариуси по заместване

Уважаеми дами и господа,

Информирам Ви, че със Заповед № СД-05-26/01.03.2024 г. министърът на правосъдието насрочва изпит за помощник-нотариуси по заместване.

Изпитът ще се проведе на 24.04.2024 г. и 25.04.2024 г. от 09.00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, находяща се на бул. "Дондуков" № 2А. Заявление за участие в изпита може да бъде подадено от 05.03.2024г. до 18.03.2024г. включително, в деловодството на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. "Славянска" № 1, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч

Горепосочената заповед и образец на заявление за явяване на изпита можете да откриете като прикачени документи по-долу.

 

С уважение,

Административен секретар