Съобщение до всички граждани

Уведомяваме всички граждани, че при инциденти с откраднати или изгубени документи следва да сигнализират в съответното полицейско управление. Напомняме на всички граждани, че обезпеченията на евентуални съдебни спорове, противопоставимостта на висящи такива, както и на постановените съдебни решения по тях се уреждат съобразно разпоредбите на Гражданско-процесуалния кодекс и Правилника за вписванията. Нотариусите изграждат своите убеждения в съответствие с нормативните актове и представените им писмени доказателства в случаите, когато са сезирани за извършване на определено удостоверяване.