От 1 октомври 1998 г. в България започна да функционира свободен Нотариат. От тази дата 327 свободни нотариуса започнаха работа в своите частни кантори.

На 24 октомври 1998 г. се състоя и първото Общо събрание на Нотариалната камара.На Общото събрание бе избран нов Съвет на нотариусите, гласуван Устав на Нотариалната камара и две резолюции. С първата бе прието създаването на регионални колегии на Нотариалната камара, които отговарят на 5-те региона на Апелативните съдилища в България: Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, София-област. На редовното Общо събрание, което се състоя на 30 януари 1999 г. се взе решение да се създаде самостоятелна регионална колегия за гр. София, поради големия брой нотариуси.

С втората резолюция бяха приети основните принципи на Международния съюз на Латинския нотариат. Желанието на Нотариалната камара на България е да се приобщи към семейството на Латинския нотариат.

На 29 и 30 януари 2000 г. се проведе поредното редовно Общо събрание на Нотариалната камара, на което бе гласуван и приет Етичен кодекс на нотариусите в Република България.

От месец октомври 1999 г. Нотариалната камара започна издаването на Нотариален бюлетин.

В края на 1999 година се състоя втория конкурс за нотариуси и още 120 души се вляха в редиците на свободните нотариуси в България.

Нотариалната камара на Република България поддържа контакти с Нотариалните камари от Европа, Северна, Централна и Южна Америка, Азия и Африка, членове на Международния съюз на Латинския нотариат, както и комисиите на Международния съюз. Още през 1998 година в Секретариата на съюза бе депозирана кандидатурата на Нотариалната камара на България за членство в Международния съюз на Латинския нотариат. През 2001 година беше постигнато съгласие представители на Българския нотариат да участват в качеството на наблюдатели в работата на Комисията по въпросите на Европейския съюз.

През 2004 година се състоя третия конкурс за нотариуси, в резултат на който нотариусите в Република България станаха 530.

С резолюция № 42 на Общото събрание на Нотариатите членове на Международния съюз на Латинския нотариат, на 19 октомври 2004 година, Нотариалната камара на Република България бе приета за пълноправен член на съюза.