CNUE организира конференция, свързана с прилагането на Европейската директива № 2019/2121 относно презграничните преобразувания, сливания и разделяния на 17 февруари 2022 г., 15:00 ч.

Уважаеми колеги,

 

Съветът на нотариатите на ЕС (CNUE) организира конференция на 17 февруари 2022 г. от 15:00 ч., свързана с прилагането на Европейската директива № 2019/2121 относно презграничните преобразувания, сливания и разделяния.

 

Конференцията ще се проведе онлайн, а работни езици са английски и френски. Ако проявявате интерес, моля регистрирайте се на следния линк: https://fr.surveymonkey.com/r/CNUEConfDS

 

Приложено ще откриете и проект на Дневен ред за конференцията на български език.

 

За допълнителни въпроси, оставаме на разположение!

 

 

С уважение,

Нотариална камара