Честит 24 октомври – Ден на нотариуса!

Уважаеми колеги,

Честит празник – Ден на нотариуса!

От името на Съвета на нотариусите, приемете най-искрени пожелания на този така специален за нас, нотариусите, ден!

Дейността на нотариуса, като защита на правата и законните интереси на гражданите и съхраняване на стабилността на гражданския оборот, е изпълнена с много предизвикателства и неспиращ стремеж на нотариуса за усъвършенстване, обучение и развитие в настоящия глобализиран свят на постоянно променящо се законодателство и масово навлизане на съвременни технологии.

Нека да продължим да работим за изграждането на единен и съвременен Български Нотариат и да утвърждаваме името си на авторитетна, значима и успешна гилдия! Успехът зависи от всеки един от нас поотделно!

 От мое име и от името на Съвета на нотариусите пожелавам на всички колеги здраве, късмет и професионални успехи!

 

Нотариус Красимир Анадолиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ