Френско-български семинар във Велико Търново

На 13 юни 2009 г. във Велико Търново се проведе 3-ият френско-български семинар, на който взеха участие нотариус Жан-Пиер Фере – председател на Висшия съвет на френския нотариат, нотариус Пиер Беке – делегат на Висшия съвет на нотариата за България, нотариус Лионел Галиез и Франсоа-Ксавие Бари от Асоциацията за развитие на нотариалната услуга (ADSN). Семинарът бе организиран от нотариалната колегия към Апелативен съд Велико Търново и Нотариалната камара на Република България и се състоя в сградата на музей “Възраждане и Учредително събрание”. Присъстваха около 70 нотариуси.

Благодарим на колегата Денчо Денчев за чудесната организация на мероприятието, на което се коментираха въпроси, свързани с Депозитната каса, Теле@акт и бъдещето на нотариалната професия.

Димитър ТаневПредседател на Съвета на нотариусите