Съобщение до всички нотариуси в страната

Уважаеми колеги,

Дежурствата в съботните дни не са свързани с никакви задължения по ЗННД, ГПК и каквато и да е дисциплинарна отговорност. Личен избор на всеки нотариус е да реши, дали да удостоверява в неработно време и какви удостоверявания да извършва, поради невъзможността да се правят справки от други колеги. Факт е наличието на многобройни оплаквания от граждани, напомняния от МП, поради което Ви моля да проявите разбиране и се съобразите с графиците, изработени от Председателите на регионалните колегии, за да докажем още веднъж като гилдия, че сме обърнати към проблемите на всеки български гражданин.

Димитър ТаневПредседател на Съвета на Нотариалната камара