Становище на Нотариалната камара във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на ЗННД

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание Становище на Нотариалната камара на Република България във връзка с внесен в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

 

С уважение,

Административен секретар