Почина нотариус Галя Стателова

Уважаеми колеги,

Завинаги ни напусна нашият скъп колега и приятел Галя Лазарова Стателова, вписана под рег. № 347 на НК, с район на действие РС-Велико Търново.

От името на Нотариалната камара бих искал да отправя искрените си съболезнования към нейното семейство, близки и приятели, както и към служителите в нотариалната кантора на колегата.

Поклон пред светлата й памет!

 

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите