Общо събрание на Европейската мрежа на регистрите на завещания (АРЕРТ)

Уважаеми колеги,

На 10.03.2021 г. се проведе Общо събрание на Европейската мрежа на регистрите на завещания  (АРЕРТ). Поради епидемичната обстановка изборното събрание се проведе онлайн чрез видеоконферентна връзка. Срещата бе водена от председателя на АРЕРТ,  г-н Филип Жирар.

 

Единствена точка от Дневния ред бе избор на петчленен Борд на директорите на АРЕРТ. С наличие на кворум бяха избрани 5-ма директори, като общият брой кандидатури възлизаше на 9 такива.

Новите членове на Борда на директорите на АРЕРТ са както следва:

  1. Белгия - г-жа Ан Уилкот, почетен председател на Франкофонския съвет на белгийския нотариат;
  2. Румъния - г-н Октавиан Рогожану, заместник-председател на АРЕРТ;
  3. Словения - г-жа Соня Крал, председател на Камарата на нотариусите на Словения;
  4. Унгария - г-н Виктор Мат, заместник-председател на Камарата на гражданските нотариуси;
  5. Франция - г-н Пиер-Люк Вожел, почетен председател на Висшия съвет на френския нотариат.

Избраните представители на националните нотариати ще заемат позициите на председател, двама заместник-председатели, ковчежник и секретар посредством вътрешно гласуване на самия Борд на директорите.

 

Нотариална камара на Република България