Нов Семеен кодекс

Уважаеми колеги,

В бр. 47 на Държавен вестник от 23 юни 2009 г. бе публикуван новият Семеен кодекс, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г. Колегите, които се интересуват от материали по повод правните проблеми на брачния договор, който за пръв път се въвежда у нас, могат да се обърнат към Нотариалната камара, за да им се предоставят докладите от българо-френския семинар, сред които и докладът на професор Цанка Цанкова. За допълнителни въпроси, които явно ще възникнат при този нов договор, моля да ги предадете на Нотариалната камара, а професор Цанка Цанкова пое ангажимента да напише статия за брой 2 на Нотариален бюлетин по повод новия Семеен кодекс.

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите