Закон за допълнение на Закона за търговския регистър

В брой 44 на Държавен вестник от 12.06.2009 г. бе публикуван Закона за допълнение на Закон за търговския регистър