В Комисията по Правните въпроси се разглежда Проектозакон за промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност

В Комисията по Правните въпроси се разглежда Проектозакон за промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност

 Колеги, днес, 13.08.2009 г. бях поканен на работата на първото заседание на Комисията по правните въпроси във връзка с разглеждане на Проектозакон внесен от група депутати, касаещ изменения в ЗННД. Проектозаконът е изготвен тази седмица, като е консултиран с преподавателя по нотариално право Красимир Димитров. Законопроектът касае уредби, които сме коментирали многократно, че трябва да се изменят, а именно изброяване на важните причини при преместване на нотариус, съгласуване на това преместване с Нотариалната камара, а не само уведомяване, визиране на точните обстоятелства, при които могат да бъдат открити нови места за нотариуси, премахване необходимостта помощник – нотариусите да ходят втори път на изпит и възможността нотариусът, който е избран за депутат, министър или общински съветник (вече добавяме и президент), да бъде заместван от помощник – нотариус по заместване.  На заседанието на парламентарната комисия първо поздравих и благодарих на присъстващите участници от предходния състав на Комисията за изменението на ЗННД, касаещо информационната система, променяща качеството на нашата работа. Подкрепих по принцип предложенията, които нееднократно сме обсъждали помежду си. Прецених на момента, че трябва да се иска и становище на Министерство на правосъдието (поискаха го и други членове на Комисията), като казах, че сме носители на публична власт, предоставена ни от министъра на правосъдието, който като пазител на държавния печат по дефиниция е първият нотариус на страната.  Колеги, знаете, че нееднократно сме коментирали в Нотариален бюлетин, на семинари и на сайта на Нотариалната камара необходимостта от изменение на Правилника за вписване (от м. май в Министерството на правосъдието има готов проект за изменение), на ЗУТ (паркоместата и др.), на ЗКИР - премахмане на хаоса, включително издаване на извлечения от скиците и кадастралните регистри, подобно на процедурата в ЗТР и други нормативни актове. Надявам се инициираните от нас идеи и конкретни текстове за промени да станат факт есента или поне до края на годината.  Измененията на ЗННД идват наистина неочаквано (винаги съм мислел, че м. август е време за почивка), но ние не сме институция, която не може да планира времето за приемане на законопроекти, а само да предлага и мотивира изменението им. Публикуваме по-надолу предложения Проектозакон за изменение на ЗННД и тъй като заседанието на Комисията по правните въпроси, с което евентуално ще се приеме проекта за представяне на първо четене се отложи за сряда - изчаква се становище на Министерство на правосъдието. Моля ви за предложения по проекта. Уважаеми колеги, нека да поздравим нотариусите Искра Фидосова и Бисерка Петрова, които са избрани за депутати в 41-то Народно събрание. Както знаете всички, Искра Фидосова е избрана и за председател на Комисията по Правните въпроси, което е голяма чест и отговорност. Да й пожелаем да отстоява принципите на Конституцията, да защитава интересите на гражданите и да налага правното познание като единствен метод при изработване на нормативните актове.

Димитър Танев

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност можете да видите ТУК