Веселина Иванова Иванова (007)

Assistant Notary Replacement

Region: 
Плевен
Ville: 
Плевен
Дата на вписване: 
11 jan 2020 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.01.2020 г. до 11.01.2022 г.
Иван
Асенов
Иванов

Notary

Region: 
Плевен
Ville: 
Плевен
Address: 
ул. Бъкстон 5, офис № 15