Славея Георгиева Маркова-Кирилова (033)

Assistant Notary Replacement

Region: 
София
Ville: 
София
Дата на вписване: 
19 déc 2018 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 19.12.2018 г. до 19.12.2020 г.
Теодора
Димчева
Вуцова

Notary

Region: 
София
Ville: 
София
Address: 
бул. Драган Цанков № 36 в сградата на СТЦ „Интерпред”, офис 102 А