На 04.07.2008 г. в Сандански се проведе среща във връзка с проблеми в Службата по вписванията

На 04.07.2008 г. в Сандански се проведе среща във връзка с възникнали проблеми в Службата по вписванията от региона на Благоевградския съдебен окръг. На срещата присъстваха зам- министъра на правосъдието- Илонка Райчинова, зам- изпълнителния директор на Агенция по вписванията- Даниела Митева, началника на Инспектората към Министерството на правосъдието- Нели Маданска, инспектор от Инспектората към МП- Катя Чирипова и други инспектори, нотариуси, съдии по вписванията.

Благодаря на организаторите нот. Росица Бабалева, нот. Елена Дончева и нот. Светлозар Петков за добрата организация на проведената среща.

Димитър Танев
Председател на Съвета на Нотариалната камара