Съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за подпомагане дейността на Нотариалната камара и на нотариусите в съдебния район на всеки Апелативен съд се създават Нотариални колегии, а именно: