XVI Нотариална Олимпиада - Полша

Уважаеми дами и господа,

От 23.05 до 26.05. 2019 г. в Полша ще се проведе XVI Нотариална Олимпиада. Нотариалната камара на Република България е поканена за 10-и път да участва с отбор от около 15 човека. С отделните дисциплини и програмата на Олимпиадата може да се запознаете в прикачените файлове. В Олимпиадата могат да участват както нотариуси, така и помощник  - нотариуси и служители в нотариалните кантори. Нека всички, които желаят да се включат в българския отбор  да заяват това в Нотариалната камара най-късно до 27.03.2019 г. на телефон 029809932 или на адрес chamber@notary-chamber.bg

С уважение,

Административен секретар на НК