24 октомври - Ден на нотариуса! Двадесет и три години Нотариална камара на Република България!

Уважаеми колеги, 

 

Позволете ми да  поздравя вас и вашите  служители с Деня на нотариуса! 

Дейността на нотариуса в съвременните условия е изправена пред нови предизвикателства. Работим в изискващо време. Необходима е висока степен на отдаденост, съпричастност и професионализъм за гарантиране на гражданския оборот и правовия ред в държавата! 

Да продължим  да покриваме високите критерии на съвремието и да не  забравяме, че сме един от стълбовете на държавността!

От мое име и от името на Съвета на нотариусите пожелавам на всички колеги здраве и утвърждаване на професионалната репутация!

Честит професионален празник !

 

Красимир Анадолиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ