Съвместна работна среща между Нотариалната камара и Министерство на правосъдието на тема "Предели на дисциплинарната отговорност на нотариуса“

      Уважаеми колеги,

      На 11.05.2019 г. в град Велинград, беше проведена работна среща съвместно  с Министерството на правосъдието, организирана от Нотариалната камара на тема - „Предели на дисциплинарната отговорност на нотариуса“.

      На работната среща взеха участие, Г-жа Десислава Ахладова - заместник министър на правосъдието; г-н Георги Данков – главен инспектор в Министерството на правосъдието; г-жа Лилия Кузманова – инспектор в Инспектората на Министерство на правосъдието; г-н Милчо Милчов от СДВР; г-н Иван Николов от ГДНП; членовете на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара; членовете на  Дисциплинарната комисия; инспектор нотариуси;

     На срещата беше изнесен  доклад  по темата от нотариус Димитър Танев - председател на Дисциплинарната комисия. В доклада си той разграничи дисциплинарната отговорност от останалите видове отговорност /наказателна и гражданска/, основанията за налагане на дисциплинарна отговорност, както и обобщи практиката на ВКС по тези дела.

      В изказването си заместник-министър Ахладова, изтъкна, че е намалял броят на жалбите срещу нотариуси през последните години, резултат от доброто взаимодействие между Министерството на правосъдието и органите на Нотариалната камара. Законодателните промени по инициатива на Нотариалната камара и Министерството на правосъдието целящи противодействие на имотните измами, според заместник- министъра, са дали резултат, създавайки по-голяма сигурност в гражданския оборот, като това е довело и до намаляване броя на жалбите. Г-жа Ахладова изтъкна необходимостта от ясни критерии и механизми при извършване на проверките на нотариуси и констатиране на нарушения по конкретните дисциплинарни производства.

      Г-н Данков в изложението си констатира,  че в резултат на общите проверки между инспектори от инспектората на Министерството на правосъдието и инспектор-нотариуси, са уеднаквени механизмите на проверка, както и критериите, определящи дадено нарушение, като основание за носене на дисциплинарна отговорност.

    Срещата продължи с дискусия между участващите, като бяха дискутирани най често срещаните нотариални производства, дали повод за жалби срещу нотариуси, основанията за носене и критериите за констатиране на нарушения, водещи до образуване на дисциплинарни производства и налагането на  дисциплинарни наказания.

Нотариална камара