Съвместен семинар на Нотариалната камара на Република България и Европейския институт за проучване и развитие на нотариата (I.R.E.N.E.) на тема : "Електронното вписване на нотариалните актове – опитът на европейските държави", 06.10.2023 г.

Уважаеми дами и господа,

 

На 06 октомври 2023 г. в зала „Планета Шварц“ в София се проведе съвместен семинар на Нотариалната камара на Република България и Европейския институт за проучване и развитие на нотариата (I.R.E.N.E.) на тема : Електронното вписване на нотариалните актове – опитът на европейските държави. Семинарът бе открит с поздравително слово от Президента на I.R.E.N.E. и голям приятел на България – г-н Пиер Беке.

Пред повече от 100 нотариуси, представители на Министерство на правосъдието, председателя на СЮБ – проф. Славов,  експерти от Агенция по вписванията, „Информационно обслужване“, съдии по вписванията и група нотариуси от Гърция, председателят на Съвета на нотариусите – нот. Димитър Танев,  презентира лекция на тема „Вписването в България. Представяне на концепцията на българската нотариална камара за електронно вписване на нотариалните актове“. Последваха изчерпателни презентации на  системите за вписване във Франция, Италия, Испания, Румъния, Гърция и Германия.

След превод и обработка на представените лекции, ще имате възможност да се запознаете с тях в електронното издание на „Нотариален бюлетин“

 

С уважение,

Административен секретар