Среща на представители на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара с министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов

Уважаеми дами и господа,

На 01.10.2021 г. в Министерство на правосъдието се  проведе среща между министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов, заместник-министър Иван Демерджиев, а от страна на Нотариалната камара присъстваха председателя на Съвета на нотариусите Красимир Анадолиев и заместник-председателя Луиза Стоева. Срещата бе по покана на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов.

На срещата бяха поставени и дискутирани въпроси, касаещи Агенция по вписванията, затруднения които срещат нотариусите свързани с достъпа, организацията и възможни начини за оптимизация на процеса на вписване.

Обсъдени бяха и въпроси, касаещи предвидената в ЗННД процедура по преместване на нотариуси.

Представителите на Нотариалната камара информираха министъра на правосъдието за необходимостта от създаване на ефективна правнотехническа система за защита на така уязвими пълнолетни лица, които поради нарушени или недостатъчни лични способности, не са в състояние да защитават собствените си интереси, както и тези на своето имущество, съгласно дефиницията на Резолюция на Европейския парламент от 01.06.2017 г., съдържаща препоръки към Комисията относно правната защита на уязвими пълнолетни лица (2015/2085 (INL). Двете страни изразиха готовност в най–кратки срокове да бъдат обсъдени конкретни предложения и текстове в тази насока, като представителите на Нотариалната камара поеха ангажимент да предоставят на Министерството на правосъдието разработената от страна на камарата визия в тази насока.

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на

Нотариална камара на Република България